شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دسته بندی مطالب
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوي اصليمنوي اصلي
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
نظرسنجي و پرسشنامه
آدرس دفاتر پیشخوان دولت
مشخصات شرکت
ارتباط با مسئولین پورتال
ارتباط با مسئولین خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت و دفاتر</span>معاونت و دفاتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ریزی ومهندسی</span>معاونت برنامه ریزی ومهندسی
صفحه اصلي معاونت برنامه ريزي و مهندسي
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه تحقيقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر کنترل برنامه و پروژه</span>دفتر کنترل برنامه و پروژه
سامانه جمع آوری اطلاعات پیمانکاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر برنامه ریزی و بودجه </span>دفتر برنامه ریزی و بودجه
آمار و اطلاعات
دبیرخانه ملی کیفیت توان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت منابع نیروی انسانی</span>معاونت منابع نیروی انسانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور كاركنان و رفاه</span>امور كاركنان و رفاه
عملکرد امور کارکنان و رفاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمان</span>درمان
شركت بيمه سينا
عینک فروشیهای مجاز
بیمه نامه تامین و حفظ سلامت کارکنان شاغل و بازنشسته
طرف قرارداد ها
نحوه تحویل مدارک پزشکی
زمان بندی دریافت نسخ توسط بیمه گر
ابلاغ تعرفه
اصلاحیه دندان پزشکی
تعرفه خصوصی 1400
تعرفه دولتی 1400
عمومی غیر دولتی 1400
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر آموزش وبرنامه ريزي</span>دفتر آموزش وبرنامه ريزي
تقويم آموزشي
برنامه ريزي دوره هاي آموزشي
معرفی مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
معرفی کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی و آمار پرسنلی
معرفی کارشناس مسئول آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سازماندهی و طبقه بندی مشاغل</span>گروه سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
تاپ چارت جدید
معرفی مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
معرفی کارشناس تشکیلات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه توسعه و مدیریت تحول اداری</span>گروه توسعه و مدیریت تحول اداری
معرفی کارشناس بهره وری و ارزیابی عملکرد
نقشه استراتژی
چارت فرایندهای شرکت توزیع برق اردبیل
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه
سند بافت سازمان
لیست ذینفعان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت برق اردبیل</span>مدیریت برق اردبیل
مديريت برق اردبيل
امور يك برق اردبيل
امور دو برق اردبيل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مالی و پشتیبانی</span>معاونت مالی و پشتیبانی
امور تداركات
فهرست سازندگان تشخیص صلاحیت شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومی</span>روابط عمومی
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
پیگیری پیام ارباب رجوع
پاسخگويي به شكايات
فرم شكايات و انتقادات
پرسش و پاسخ متداول
گالري عكس
حقوق وتكاليف مردم در صنعت برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بريده جرايد</span>بريده جرايد
بریده جراید سال 1399
بریده جراید سال 1400
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريه پيك برق ساوالان</span>نشريه پيك برق ساوالان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات سال 93</span>نشریات سال 93
دو ماهنامه شماره 1
دوماهنامه شماره 2
دوماهنامه شماره 3
دوماهنامه شماره 4
دوماهنامه شماره 5
دوماهنامه شماره 6
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات سال 94</span>نشریات سال 94
دوماهنامه شماره 7
دوماهنامه شماره 8
دوماهنامه شماره 9
دوماهنامه شماره 10
دوماهنامه شماره 11
دوماهنامه شماره 12
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات سال 95</span>نشریات سال 95
دوماهنامه شماره 13
دوماهنامه شماره 14
دوماهنامه شماره 15
ويژه نامه شماره 15
دوماهنامه شماره 16
دوماهنامه شماره 17
دوماهنامه شماره 18
ويژه نامه سومين كارگاه پدافندغيرعامل و تسهيل مديريت بحران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات سال 96</span>نشریات سال 96
دوماهنامه شماره 19
دوماهنامه شماره 20
دوماهنامه شماره 21
دوماهنامه شماره 22
دوماهنامه شماره 23
دوماهنامه شماره 24
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریه سال 97</span>نشریه سال 97
دو ماهنامه شماره25
دو ماهنامه شماره 26
دو ماهنامه شماره 27
دو ماهنامه شماره 28
دو ماهنمامه شماره 29
دو ماهنامه شماره 30
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریه سال 98</span>نشریه سال 98
دوماهنامه شماره 31
دو ماهنامه شماه 32
دو ماهنامه شماره 33
دو ماهنامه شماره 34
دو ماهنامه شماره 35
دو ماهنامه شماره 36
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریه سال 99</span>نشریه سال 99
دو ماهنامه شماره 37
دو ماهنامه شماره 38
دو ماهنمامه شماره39
دو ماهنامه شماره 40
دو ماهنامه شماره 41
دو ماهنامه شماره 42
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریه سال 1400</span>نشریه سال 1400
دو ماهنامه شماره 43
دو ماهنمامه شماره 44
دو ماهنامه شماره 45
دو ماهنمامه شماره 46
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تبليغات و برشورها</span>تبليغات و برشورها
بولتن آماري سال 92
بولتن آماري سال 93
گزارش نظر سنجی ارباب رجوع
بهبود فضای کسب و کار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ایمنی و بهداشت</span>ایمنی و بهداشت
آيين نامه ها و روشهاي اجرايي
تیم ایمنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما </span>درباره ما
ساختار سازمانی
دریافت شناسه قبض
درخواست انشعاب برق
خدمات پس از فروش
درخواست صورت حساب برق
پیگیری درخواست
راهنمای خدماتکلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل می باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه