معاونت بهره برداری
آخرین اطلاعیه
آخرین اخبار
 

 
                                                 
 
                                              
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 


 
 
   
 
 
                              نظارت و كنترل كيفيت تجهيزات  
 
 فهرست سازندگان تشخيص صلاحيت شده


 ليست پيمانكاران تايئد صلاحيت شده                                                                                       طراحي  
 
استاندارد كابلهاي مورد استفاده در شبكه توزيع
 استاندارد اجرايي پستهاي توزيع زميني 20 كيلوولت
 استاندارد انشعابات شبكه هاي توزيع
 استاندارد تابلوهاي مورد استفاده در شبكه توزيع
 استاندارد خطوط هوايي توزيع
 استاندارد مشخصات فني ترانسفورماتورهاي روغني توزيع

 استاندارد سيستم اتصال زمين شبكه هاي توزيع
 سكوي ترانسفورماتور
 سكوي سركابل
 تابلو كنتور
 شالتر و تابلو توزيع


Powered by DorsaPortal