۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت
| ارتباط با ما | ورود / عضویت | پست الکترونیک | نقشه سایت | English
هدر سایت
نكته ايمني مدرسه

نكته ايمني مدرسه

The points of safety school

1.      درب كلاس ها به طرف بيرون باز شود تا در صورت هجوم  دانش آموزان هنگام حوادثي مانند آتش سوزي درب به راحتي باز شود .

2.       درب كلاس ها داري دستگيره مناسب و سالم باشد .

3.      كلاس فاقد ترك و درز سقف و ديواره ها باشد . زيرا ممكن است باعث ريزش ناهنگام تكه هاي بزرگ بر سر دانش آموزان گردد .

4.      موزائيك هاي كف كلاس ليز نباشد كه باعث سرخوردن و ايجاد حادثه شود .

5.      تابلوي كلاس درس محكم به ديوار نصب شده باشد

6.      بخاري كلاس در گوشه اي خارج از مسير تردد دانش آموزان و ترجيحاً در بالاتر از سطح زمين نصب شده باشد .

7.      پنكه هاي سيار حتي الامكان در كلاس درس استفاده نشود .

8.      درب هاي اضطراري ( درب دوم ) راهروهاي عمومي مدرسه هميشه باز باشد تا در صورت بروز حوادثي مثل زلزله و آتش سوزي دانش آموزان از چند درب بتوانند خارج شوند .

9.      وسايل سرما زا مثل كولر در سالن هاي مدرسه ، با ارتفاع و حفاظ مناسب نصب باشد كنجكاوي كودكانه دانش آموزان باعث مي شود كه نقص عضو و حوادث ديگري ايجاد شود

10. كپسول.

11. وجود كپسول اطفاء حريق به ازاي هر ساختمان در مدرسه .

12. سيم كشي برق مدرسه به روش تو كار باشد .

13. پريزهاي برق داراي روكش ايمن باشد .

14. درسيستم برق كشي ، مواردي كه منجر به بروز حادثه گردد فرسودگي ، اتصالات و لخت بودن سيم هاي برق و ... وجود نداشته باشد  .

15. كنتور برق داراي جعبه محافظ باشد

16. عدم وجود گودال ها و چاله ها و ... در كف حياط مدرسه .

17. وجود جعبه كمك هاي اوليه درمدارس .

18. مديران مدرسه ، نحوه استفاده از جعبه كمك هاي اوليه را بدانند .

19. مديران مدرسه ، نحوه استفاده از كپسول آتش نشاني را بداند .

20. پله ها داراي ارتفاع و شيب مناسب باشد .

21. پله ها نرده هاي مناسب داشته باشند .

22. نور مناسب مطابق استانداردهاي نورسنجي باشد .

23. دانش آموزان نحوه خاموش كردن آتش را با استفاده از كپسول اطفاء حريق بدانند .

24. پليس مدرسه فعاليت خود را به صورت عملي همواره انجام دهد .

25. مدرسه داري پليس مدرسه باشد .

26. درب مدرسه به خيابان هاي شلوغ منتهي نباشد و ترجيحاًدانش آموزان از دربي كه به خيابان خلوتر منتهي مي شود تردد نمايند.

27. دانش آموزان مدرسه بدون گواهي نامه از موتور سيكلت استفاده نكنند .

28. دانش آموزاني كه مجاز به استفاده از موتورسيكلت مي باشند ازكلاه ايمني استفاده نمايند

29. كليه دانش آموزان دبيرستاني اصول رانندگي صحيح با موتور سيكلت را بدانند .

30. كليه موتور سيكلت هاي دانش آموزان بايد مجهز به چراغ شبرنگ ، چراغ راهنما ، ترمز استاندارد ، آيينه و ... باشد .

31. مديران مدرسه با همكاري كارشناس نيروي انتظامي هر چند وقت يكبار جلسات بازآموزي دانش آموزان موتور سوار را داشته باشند .

32. منبع سوخت ( نفت ) در مدارسي كه گاز سوز نيستند بدون  نقص و در محل مناسب دور از دسترس دانش آموزان باشد

33. به هيچ وجه منبع نفت ، بشكه نفت ، گالن نفتي ، پيت نفتي در راهروها و كلاس هاي درسي نباشد .

34. كليه دانش آموزان نحوه عبور از خيابان را بدانند .

35. هرگز دانش آموزان وسايلي مانند چاقو ، زنجير و ... همراه نداشته باشد.

36. محيط ورزش دانش آموزان امن باشد .

37. وسايل بازي تا ب ، الاكلنگ و سرسره اگر در مدارس وجود دارد در زير آن تشك نرم يا ماسه استفاده شود .

38. در جلو كليه مدارس بايد خط كشي مناسب و مطابق با استانداردهاي راهنمايي و رانندگي وجود داشته باشد .

39. بالكن هاي مدرسه داراي نرده محافظ باشند .

40. فاصله تابلو از اولين رديف صندلي 20/2 متر باشد .

41. نور از سمت چپ بتابد (( پنجره ها در سمت چپ قرار داشته باشد) .

42. ارتفاع پنجره از زمين 5/1 متر باشد .

43. مساحت پنجره يك پنجم مساحت كلاس باشد .

44. مدرسه بايد در محدوده شهر يا روستا قرار داشته باشد ( در نواحي مسكوني باشد ) .

45. مدرسه به كليه امكانات و تاسيسات مثل آب ، برق ، تلفن ، و گاز دسترسي داشته باشد .

46. مدرسه با توجه به تعيين جهت وزش باد ، نبايد در مسير و مجاورت عوامل آلودگي زا مانند كارخانجات صنعتي ، شيميايي ، محل هاي دفن زباله ، فاضلاب شهري ، دامداري و مرغداري ، باغ خانه ها ، كشتارگاهها ، كوره هاي آجرپزي ، محل انباشت كود و ... باشد زيرا به نحوي ممكن است ايجاد بو ، گردو غبار داشته باشد ( حداقل 500 متر  فاصله مدرسه از اين مكان ها الزامي است  ) و ... براي دانش آموزان خطر داشته باشد .

47. پله هاي مشرف به پرتگاه بايد لغزنده نبوده و به نرده مناسب مجهز باشد .

48. حداكثر ارتفاع پله ها در مدرسه ها 18 سانتيمتر و حداقل عرض آن 30 سانتي متر و طول آن 30/1 مترباشد .

49. براي درو پنجره ها نبايداز شيشه بزرگ ( جام )  استفاده شود .

50. كلاس دانش آموزان خردسال در مدارس چند طبقه با يد در طبقات پائين تر قرار داشته باشد .

51. ايجاد هر گونه بالكن و تراس مرتبط با كلاس درس ممنوع است .

52. در مدارس شبانه روزي مساحت اتاق خواب بايد براي هر اتاق حدود 40 متر مربع تخت دو طبقه به ظرفيت 8 نفر باشد

53.  براي هر نفر در اتاق خواب شبانه روزي بايد 5 متر مربع سطح در نظر گرفته شود .

54. حداكثر تعداد افراد در هر اتاق عمومي در خوابگاه ها نبايستي بيش از 8 نفر باشد.

55. كف آزمايشگاه و كف ميزهاي آن بايد قابل شستشو و نسبت به حرارت و مواد شيميايي و غيره مقاوم باشد .

56. در مدارسي كه به شبكه آب روستا متصل نيستند كلر زني مداوم منبع آب طبق استاندارد بايد صورت بگيرد .

57. ارتفاع روشويي ها متناسب با سن دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصيلي cm 75-60 از سطح زمين باشد .

58. كلاس هاي شبانه يا كلاس هايي كه اجباراً از نور مصنوعي استفاده مي نمايند شدت روشنايي بايستي برابر 500الي 300 لوكس بوده و نحوه تابش طوري باشد كه ايجاد خيرگي درچشم دانش آموزان ننمايند .

59. ميزان نور راهروها بايستي برابر 150-100 لوكس باشد .

60. ميزان روشنايي نور براي رخت كن ها ، توالت ها و دستشويي ها بايد 100-50 لوكس در نظر گرفته شود .

61. درجه حرارت مناسب جهت كلاس ها بين 21-18 درجه سانتي گراد باشد .

62. رطوبت 60-50 درصد در كلاس ها باشد .

63. گازهاي حاصل از سوخت دستگاههاي مولد حرارت به خارج از كلاس هدايت شود تا حداقل اكسيژن را براي سوخت كامل مصرف كند . خطر آتش سوزي ، گاز گرفتگي وجود نداشته باشد و فضاي كلاس را به طور يكنواخت گرم نمايد .

64. راه هاي منتهي به دربهاي اضطراري خروجي بايد با رنگ سبز و با علايم ويژه مشخص گردد تا محل فرار اضطراري مشخص گردد .

65. وسايل اضافي مثل ميز ، نيمكت ، كمدها و ... در مسير درب هاي اضطراري وجود نداشته باشد .

66. حتي الامكان وسايل سازه اي در مسير درب هاي اضطراري مقاوم در برابر حريق باشد .

67. وجود هر گونه حوض و حوضچه آب در محوطه مدرسه ممنوع است .

68. ديوارها و كف كارگاه ها و آزمايشگاه ها بايستي از جنس مقاوم و قابل شستشو ( كاشي ، سراميك ، موزائيك و ... ) باشد ، و كف لغزنده نبوده و داراي شيب مناسب به طرف كفشوي باشد .

69. آزمايشگاه و كارگاه بايد داراي دستگاه تهويه متناسب با حجم سالن جهت تهويه هوا باشد .

70. دستورالعمل ايمني كار در آزمايشگاه و كارگاه مطابق با ماده 85 و تبصره ماده 96 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و دستورالعمل ايمني كار در آزمايشگاه و كارگاه نصب چند مورد تهويه در محل مناسب قابل رويت نصب گردد .

 

 

 

 

71- هر مدرسه بايد داري اتاق خدمات بهداشتي مجهز به تجهيزات كامل جهت انجام فعاليت هاي بهداشتي و تغذيه اي ( معاينات بهداشتي درماني دانش آموزان شامل ، بيماريابي ، بينايي سنجي ، شنوايي سنجي ، كمك هاي اوليه در مواقع بروز حادثه و ... )  باشد .

72- به منظور جلوگيري از ايجاد گردو غبار در محيط مدرسه ، محوطه مدرسه بايد با آسفالت يا بتون كف و نظاير آن مفروش گردد .

73-  مدارس همواره بايد تشكيلاتي جهت پيگيري و حل مشكلات ايمني  ( جلسه شوراي بهداشتي ) با حضور نيروهاي بهداشت داشته باشند .

74- جلسات فوق همواره ( هر ماه يكبار ) بايد تكرار شود .

75- مدير مدرسه و بهورز موظف هستند همواره آمار حوادث را طبق فرم هاي استاندارد از مركزبهداشت  دريافت و ثبت نمايند .

76-   كليه كودكان دوچرخه سوار بايد مقررات دوچرخه سواري را ياد بگيرند .

77-  دانش آموزان بايد از والدين خود درخواست كنند دوچرخه آنها را به چراغ ، بوق ، ترمز و ... مجهز كنند و مربي بهداشت مدرسه متوالي اين برنامه مي باشد .

78- در كلاس درس هر نيم ساعت يكبار دانش آموزان حداقل 5 حركت ورزشي اصلاحي ارگونومي انجام گيرد .

79-  والدين دانش آموز بايد آموزش ايمني كودكان و مدرسه را ببينند .

80- ليست وسايل كمك هاي اوليه ( طبق استاندارد ) در مدرسه و كنار جعبه هاي كمك هاي اوليه نصب باشد .

81- دانش آموزان طريق برخورد با حادثه برق گرفتگي را بدانند .

82-  دانش اموزان بايد به منظور خطرات ناشي از ورزشهاي سنگين در قالب شناسنامه سلامت تست هاي ورزش را انجام داده و بر اساس نظر مربي در طي سال ورزش نمايد .

83- دانش آموزان نحوه پيشگيري از مسموميت هاي سموم و  مسموميت هاي غذايي را بدانند .

به منظور كاهش مخاطرات ناشي از خودكشي ، مدرسه بايد برنامه هاي تفريحي مناسب در مدرسه و خارج از مدرسه نظير اردوها ، كلاس هاي ورزشي و ساير تجهيزات و كلاس هاي تفريحي را براي دانش آموزان برگزار نمايد .

85-خريد و فروش و انجام بازي ها با ترقه و ساير مواد آتش زا در مدرسه و اطراف مدرسه و در مسير مدرسه و خانه توسط دانش آموزان ممنوع است .

86- اندازه بلندي و قد ميزها ، به سن و قد دانش آموزان ، نوع درس با فراگيري آنها ( كلاس درس ، اتاق مطالعه ، كتابخانه ، كلاس نقاشي ، رسم و ... ) بايد مطابق استاندارد شود .

87-سطح ميزها بايد صاف و تميز بوده و موجب خيرگي چشم ها نگردد .

88-ميز و صندلي ها يا نيمكت كلاس بايد به گونه اي باشد كه هنگام نشستن دانش آموز كف پايش به آزادي به كف اتاق مماس شود و پشتي نيمكت يا صندلي كمي به عقب متمايل بوده و با سطح نيمكت زاويه اي  100 الي 105 درجه داشته باشد . ضمناً بلندي ميز بايد در سطح ساعد دانش آموز قرار گيرد .

89- ميزهاي آزمايشگاه بايد به نحوي باشد كه نسبت به حرارت و مواد شيميايي مقاوم باشد .

90-  هرگز مواد شيميايي آزمايشگاه نبايد در ظروف سرباز قرار گيرند و مطابق با استانداردهاي آزمايشگاهي در محل مناسب قرار گيرد .

91-  قبل از شروع فصل گرما ، شناور كولر و لوله منبع آب ذخيره پشت بام مرتباً كنترل گردد تا از صدمه زدن به سقف و ريزش تكه هايي از روكش سقف بر سر دانش آموزان جلوگيري شود .

92- به منظور پيشگيري از زنگ زدگي و لق شدن و افتادن درب ها هر چند وقت يكبار بايد دستگيره درها ، چفت و بست دستگيره هاي شيشه پنجره ها و لولاي در چك شود . به خصوص لولاها در صورت نياز روغن كاري شود .

93- چنانچه براي استفاده بهتر از فضا بالاجبار نياز به تغيير ديوارها و           تيغه كشي مي باشد اين كار با نظارت نيروهاي فني سازمان نوسازي مدارس يا تحت نظر مهندسين مشخص صورت گيرد و از اصلاحات غير كارشناسانه خودداري شود .

94-كانال هاي روباز آب و فاضلاب اطراف مدارس كه در مسير تردد            دانش آموزان قرار دارد بايد بر اساس استانداردهاي ايمني اصلاح و تجهيز شده و دانش آموزان آموزش لازم را در اين راستا ببينند .

95-   مدارسي كه نزديك بزرگراها هستند بايد زير نظر كارشناس راهنمايي و رانندگي و اداره راه و ترابري نرده كشي و به گونه اي زنجير كشي  و تابلوهاي مربوطه براي كنترل سرعت رانندگان نصب گردد و                دانش آموزان آموزش لازم را توسط عبور از بزرگ راه بدانند .

96-مدرسه نبايد در جوار بيمارستان ، گورستان ، زندان ، خطوط راه آهن و بزرگراه ها قرار داشته باشد .

97-   مدرسه بايد خارج از حريم كابل هاي فشار قوي برق ( هوايي يا زميني) خطوط اصلي و فرعي گازرساني ، پست هاي زميني فشار قوي ، پمپ بنزين ، محل عرضه و فروش كپسول هاي گاز ، انبارهاي مواد محترقه ، منفجره تركيبات شيميايي مانند كاغذ ، پارچه ، لاستيك ، چوب ، الياف بافت و ... نيز در مسير حوزه هاي آبريز فرعي و اصلي رودخانه واقع نشود .

98-   ديوارهاي كلاس ها بايد كاملاً خشك ، بدون درز ، صاف و حداقل تا ارتفاع كف پنجره ( از سنگ مناسب استفاده شده و بقيه سطح مطابق با جدول  رنگ فضاي آموزش و جداول نازك كاري رنگ آميزي گردد و تمهيدات لازم جهت جلوگيري از انتقال صوت به كلاس مجاور انجام شود .

99-براي هر دانش آموز در كلاس حداقل بايد 25/1 متر مربع سطح در نظر گرفته شود .

100-   حداكثر ابعاد قابل قبول براي كلاس درس 8 متر طول و 7 متر عرض مي باشد . ارتفاع سقف كلاس نبايد از 3 متركمتر باشد .

 

ایمنی بهداشت
Powered by DorsaPortal