شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
سال 1399 جهش تولید
دسته بندی مطالب
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوي اصليمنوي اصلي
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت و دفاتر</span>معاونت و دفاتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ریزی ومهندسی</span>معاونت برنامه ریزی ومهندسی
صفحه اصلي معاونت برنامه ريزي و مهندسي
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
عملكرد معاونت برنامه ريزي و مهندسي
گروه تحقيقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر کنترل برنامه و پروژه</span>دفتر کنترل برنامه و پروژه
سامانه جمع آوری اطلاعات پیمانکاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر برنامه ریزی و بودجه </span>دفتر برنامه ریزی و بودجه
آمار و اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت منابع نیروی انسانی</span>معاونت منابع نیروی انسانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور كاركنان و رفاه</span>امور كاركنان و رفاه
معرفی امور کارکنان و رفاه
عملکرد امور کارکنان و رفاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمان</span>درمان
شركت بيمه سينا
بیمه نامه تامین و حفظ سلامت
مراکز طرف قرار داد
تعرفه های بخش خصوصی
تعرفه های بخش دولتی
تعرفه های بخش غیر دولتی
عینک فروشی های مجاز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر آموزش وبرنامه ريزي</span>دفتر آموزش وبرنامه ريزي
تقويم آموزشي
برنامه ريزي دوره هاي آموزشي
معرفی مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
معرفی کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی و آمار پرسنلی
معرفی کارشناس مسئول آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سازماندهی و طبقه بندی مشاغل</span>گروه سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
تاپ چارت جدید
معرفی مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
معرفی کارشناس تشکیلات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه توسعه و مدیریت تحول اداری</span>گروه توسعه و مدیریت تحول اداری
معرفی کارشناس سیستم های مدیریتی
معرفی کارشناس بهره وری و ارزیابی عملکرد
نقشه استراتژی
چارت فرایندهای شرکت توزیع برق اردبیل
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه
سند بافت سازمان
لیست ذینفعان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت برق اردبیل</span>مدیریت برق اردبیل
مديريت برق اردبيل
امور يك برق اردبيل
امور دو برق اردبيل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مالی و پشتیبانی</span>معاونت مالی و پشتیبانی
امور تداركات
فهرست سازندگان تشخیص صلاحیت شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومی</span>روابط عمومی
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
پیگیری پیام ارباب رجوع
پاسخگويي به شكايات
فرم شكايات و انتقادات
پرسش و پاسخ متداول
گالري عكس
حقوق وتكاليف مردم در صنعت برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بريده جرايد</span>بريده جرايد
بریده جراید 97
بریده جراید سال 98
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريه پيك برق ساوالان</span>نشريه پيك برق ساوالان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات سال 93</span>نشریات سال 93
دو ماهنامه شماره 1
دوماهنامه شماره 2
دوماهنامه شماره 3
دوماهنامه شماره 4
دوماهنامه شماره 5
دوماهنامه شماره 6
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات سال 94</span>نشریات سال 94
دوماهنامه شماره 7
دوماهنامه شماره 8
دوماهنامه شماره 9
دوماهنامه شماره 10
دوماهنامه شماره 11
دوماهنامه شماره 12
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات سال 95</span>نشریات سال 95
دوماهنامه شماره 13
دوماهنامه شماره 14
دوماهنامه شماره 15
ويژه نامه شماره 15
دوماهنامه شماره 16
دوماهنامه شماره 17
دوماهنامه شماره 18
ويژه نامه سومين كارگاه پدافندغيرعامل و تسهيل مديريت بحران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات سال 96</span>نشریات سال 96
دوماهنامه شماره 19
دوماهنامه شماره 20
دوماهنامه شماره 21
دوماهنامه شماره 22
دوماهنامه شماره 23
دوماهنامه شماره 24
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریه سال 97</span>نشریه سال 97
دو ماهنامه شماره25
دو ماهنامه شماره 26
دو ماهنامه شماره 27
دو ماهنامه شماره 28
دو ماهنمامه شماره 29
دو ماهنامه شماره 30
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریه سال 98</span>نشریه سال 98
دوماهنامه شماره 31
دو ماهنامه شماه 32
دو ماهنامه شماره 33
دو ماهنامه شماره 34
دو ماهنامه شماره 35
دو ماهنامه شماره 36
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریه سال 99</span>نشریه سال 99
دو ماهنامه شماره 37
دو ماهنامه شماره 38
دو ماهنمامه شماره39
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تبليغات و برشورها</span>تبليغات و برشورها
بولتن آماري سال 92
بولتن آماري سال 93
گزارش نظر سنجی ارباب رجوع
بهبود فضای کسب و کار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني و بهداشت</span>ايمني و بهداشت
آيين نامه ها و روشهاي اجرايي
تیم ایمنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با مـــا</span>ارتباط با مـــا
نظرسنجي و پرسشنامه
دفترچه تلفن
آدرس دفاتر پیشخوان دولت
تلفن واحدهای تابعهکلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل می باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه