شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین
دسته بندی مطالب
دستور العمل ایمنی مدارس

دستور العمل ايمني مدارس

الف- ايمني ساختمان:

1- قبل از احداث، تأسيس و بهره برداري از مدارس اخذ تائيديه ايمني از آتش نشاني مي تواند در ارتقاء ايمني مدرسه نقش بسزايي ايفا نمايد.

2-مدرسه بايد در محدوده شهر يا روستا قرار داشته باشد ( در نواحي مسكوني باشد )

3-مدرسه با توجه به تعيين جهت وزش باد ، نبايد در مسير و مجاورت عوامل      آلودگي زا مانند كارخانجات صنعتي ، شيميايي ، محل هاي دفن زباله ، فاضلاب شهري ، دامداري و مرغداري ، باغ خانه ها ، كشتارگاهها ، كوره هاي آجرپزي ، محل انباشت كود و ... باشد زيرا به نحوي ممكن است ايجاد بو ، گردو غبار داشته باشد ( حداقل 500 متر فاصله مدرسه از اين مكان ها الزامي است  ) و ... براي دانش آموزان خطر داشته باشد .

4- مدرسه نبايد در جوار بيمارستان،گورستان ، زندان،خطوط راه آهن و بزرگراه ها قرار داشته باشد.

5- مدارسي كه نزديك بزرگراها هستند بايد زير نظر كارشناس راهنمايي و رانندگي و اداره راه و ترابري نرده كشي و به گونه اي زنجير كشي و تابلوهاي مربوطه براي كنترل سرعت رانندگان نصب گردد و دانش آموزان آموزش لازم را توسط عبور از بزرگ راه بدانند.

6- مدرسه بايد خارج از حريم كابل هاي فشار قوي برق (هوايي يا زميني) خطوط اصلي و فرعي گازرساني ، پست هاي زميني فشار قوي ، پمپ بنزين ، محل عرضه و فروش كپسول هاي گاز ، انبارهاي مواد محترقه ، منفجره تركيبات شيميايي مانند كاغذ ، پارچه ، لاستيك ، چوب ، الياف بافت و ... نيز در مسير حوزه هاي آبريز فرعي و اصلي رودخانه واقع نشود.

7- احداث مدرسه بيش از سه طبقه ارتفاع ممنوع مي باشد.

8مدرسه به كليه امكانات و تاسيسات مثل آب ، برق ، تلفن ، و گاز دسترسي داشته باشد.

9- ساختمان و مصالح بكار رفته در آن و ساير اقلام مي بايست در برابر آتش سوزي مقاومت لازم را دارا باشند.

10- به منظور جلوگيري از ايجاد گردو غبار در محيط مدرسه ، محوطه مدرسه بايد با آسفالت يا بتون كف و نظاير آن مفروش گردد .

11- وجود هر گونه حوض و حوضچه آب در محوطه مدرسه ممنوع است.

12- عدم وجود گودال ها و چاله ها و ... در كف حياط مدرسه.

13- تمام طبقات ساختمان بايستي داراي مسير خروج اضطراري براي تخليه ساكنين باشد.

14- دفاتر، كارگاه ها وديگر قسمت هاي مجزا از محل آموزشي بايستي داراي خروج اضطراري متناسب با محل باشند.

15- راه هاي منتهي به دربهاي اضطراري خروجي بايد با رنگ سبز و با علايم ويژه مشخص گردد تا محل فرار اضطراري مشخص گردد.

16- وسايل اضافي مثل ميز ، نيمكت ، كمدها و ... در مسير درب هاي اضطراري وجود نداشته باشد .

17- درهاي اتاق تأسيسات بايد فلزي ومناسب انتخاب ونصب گردد بطوريكه دو سوم قسمت بالاي در كاملاً بسته و يك سوم قسمت پائين جهت ورود بصورت مشبك باشد.

18- اتاق تاسيسات بايستي در محوطه يا در همكف وحداكثر در طبقه منفي يك ساختمان و در محل ايمني بدور از كلاسهاي آموزشي و سالنهاي اجتماعات در نظر گرفته شود و درب ورود آن از طريق محوطه باشد و هيچ روزنه و پنجره اي به داخل راهرونداشته باشد

19- ديوارهاي كلاس ها بايد كاملاً خشك ، بدون درز ، صاف و حداقل تا ارتفاع كف پنجره (از سنگ مناسب استفاده شده و بقيه سطح مطابق با جدول رنگ فضاي آموزش و جداول نازك كاري رنگ آميزي گردد و تمهيدات لازم جهت جلوگيري از انتقال صوت به كلاس مجاور انجام شود.

20- موزائيك هاي كف كلاس ليز نباشد كه باعث سرخوردن و ايجاد حادثه شود.

 21- براي هر دانش آموز در كلاس حداقل بايد 25/1 متر مربع سطح در نظر گرفته شود.

22- حداكثر ابعاد قابل قبول براي كلاس درس 8 متر طول و 7 متر عرض مي باشد. ارتفاع سقف كلاس نبايد از 3 متركمتر باشد .

23- در مدارس شبانه روزي مساحت اتاق خواب بايد براي هر اتاق حدود 40 متر مربع تخت دو طبقه به ظرفيت 8 نفر باشد.

24- براي هر نفر در اتاق خواب شبانه روزي بايد 5 متر مربع سطح در نظر گرفته شود.

25- حداكثر تعداد افراد در هر اتاق عمومي در خوابگاه ها نبايستي بيش از 8 نفر باشد.

26- در استقرار كلاسهاي مدارس در مقطع ابتدايي مي بايست اولويت سني و توانايي افراد مورد توجه قرار گرفته كلاس اولي ها در طبقه همكف و سالهاي بعد به ترتيب در طبقات بعدي مستقر شوند.

27- راه پله ها و در هاي خروجي نهايي بايد عاري ازهر گونه مانع بوده و جهت تمام درهاي خروجي به سمت خارج و در وضعيتي باشند كه بتوان به‌ آساني آنها را باز كرد.

28- تعبيه بالكن در هر ضلع ممنوع است.

29- كليه نقاط پرتگاهي و پله ها ومسيرهاي خروج بايد به نرده محافظ مجهز باشند.

30- پله ها داراي ارتفاع و شيب مناسب باشد.

31- حداكثر ارتفاع پله ها در مدرسه ها 18 سانتيمتر و حداقل عرض آن 30 سانتي متر و طول آن 30/1 مترباشد.

32- لبه پلكانهاي خروجيها بايد داراي تمهيدات مانع از سر خوردن باشند.

33- تمام پنجره هاي مشرف به حياط يا خيابان بايستي داراي حفاظ نرده اي با قابليت باز شدن در مواقع اضطراري باشند.

 34- ارتفاع پنجره از زمين 5/1 متر باشد.

35- مساحت پنجره يك پنجم مساحت كلاس باشد.

36- براي درو پنجره ها نبايداز شيشه بزرگ ( جام ) استفاده شود .

37- درب كلاس ها داري دستگيره مناسب و سالم باشد.

38- تابلوي كلاس درس محكم به ديوار نصب شده باشد.

39- فاصله تابلو از اولين رديف صندلي 20/2 متر باشد.

40- پنكه هاي سيار حتي الامكان در كلاس درس استفاده نشود.

41-   وسايل سرما زا مثل كولر در سالن هاي مدرسه ، با ارتفاع و حفاظ مناسب نصب باشد كنجكاوي كودكانه دانش آموزان باعث مي شود كه نقص عضو و حوادث ديگري ايجاد شود.

42- ارتفاع روشويي ها متناسب با سن دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصيلي cm 75-60 از سطح زمين باشد.

ب-ايمني حريق:

1- مصالح بكار رفته درنازك كاري ها بايد از مواد غير قابل اشتعال باشد.

2- مناطق پر خطر شامل اتاق هالي ديگ بخار، آشپزخانه ها، آزمايشگاه ها، كارگاه ها ، انبارها و فضاهايي كه داراي يك نوع وسيله حرارت زاي ثابت يا قابل حمل است. بايستي توسط درب مقاوم و ديوارهاي جدا كننده از ديگر قسمتها تفكيك ومناطق عبور افقي بايد داراي سطوح وسقف هايي باشند كه بتوانند حداقل نيم ساعت در مقابل حرارت ناشي از آتش سوزي مقاومت كنند.

3- حتي الامكان وسايل سازه اي در مسير درب هاي اضطراري مقاوم در برابر حريق باشد.

4- در صورت نياز به نگهداري مايعات قابل استعال از قبيل گازوئيل، نفت وامثالهم در واحد تاسيسات بايد هرمخزن دور از مواد قابل اشتعال و منابع حرارتي در مكاني مناسب بصورت مدفون در زمين يا محصور شده به وسيله ديوار وتعبيه چاه اضطرار به اندازه حجم مايعي مخزن نگهداري شود.

5- از نگهداري و انبار كالا در موتور خانه و بام پشته و زير پلكانها پرهيز شود.

6- در مدارس بايد خاموش كننده هاي دستي پودر وگاز 6 كيلويي و گاز كربنيك چهار كيلويي به تعداد لازم ودر مكان مناسب و در دسترس و در معرض ديد نصب شده وحداكثر به فاصله هر 22 متر يك دستگاه درنظر گرفته شود.

7- استفاده از قرقره هاي آتش نشاني متصل به آب شهر يا منبع ذخيره مجزا و پمپ مستقل در فواصل لازم و مناسب ضروري مي باشد.

8وجود كپسول اطفاء حريق به ازاي هر ساختمان در مدرسه.

9- آموزش هاي لازم جهت استفاده مناسب و اصولي از امكانات و تجهيزات ايمني براي كادر آموزشي ودانش آموزان در سطوح مختلف الزامي است.

 -10 از بكار بردن وسايل گرمازاي شعله عريان و هيتر برقي احتراز شود و جهت تأمين گرماي محيط از وسايل گرمازاي استاندارد و در صورت امكان ترجيحاً سيستم حرارت مركزي استفاده شود. در صورت بهره گيري از بخاري رعايت فاصله مناسب ازمواد قابل اشتعال ونصب لوله دودكش به همراه كلاهك مربوطه الزامي است .

11- از قرار دادن ظروف محتوي نفت در كلاس درس جداً پرهيزگردد.

12- ضروري است بخاريهاي نفتي در مدارس قبل از شروع كلاس درست وسط خادم ويا سرايدار با رعايت موارد ايمني و در حالت خاموش سوخت گيري شود.

13- بخاريها بايد درجاي مناسب به دور از درب خروج ومسير خروج و بالاتر از سطح زمين قرار گيرد.

14- مدارسي كه از بخاريهاي گاز سوز استفاده مي نمايند بعد از تعطيلي، بايد شير گاز آنها توسط مسئول مربوطه بسته شود.

15- جهت هوا رساني به بخاريها، بهتراست زير درب ورود حداقل دو سانتي متر هوا خور داشته باشد.

16- از اخذ انشعابات فرعي از شبكه لوله كشي گاز احتراز شود وازهر شير گاز تنها يك وسيله گاز سوز با استفاده از شيلنگ مخصوص مجهز به بست مناسب و حداكثر طول 5/1 متر تغذيه كند.

 -17 مدارهاي تغذيه كننده وسايل گاز سوز توسط افراد آگاه به مسايل ايمني از لحاظ اطمينان از عدم نشتي گاز مورد آزمايش قرار گيرد.

18- قبل از نصب بخاريها نسبت به سرويس و رفع نقايص احتمالي آنها بالاخص در ناحيه سيستم سوخت رساني دستگاه اقدام نمائيد.

19- كوره دستگاهها را حتماً نظافت كنيد.

20- حتي الامكان وسايل گرمازا را در فاصله نيم متر ازدودكش مربوطه نصب نمائيد.

21- وسايل گرمازا مانند بخاري ها را در نزديكي وتماس نزديك با پرده ها وساير اجسام قابل اشتعال نصب نكنيد.

22- بخاريهاي نفتي را حتماً روي سيني مخصوص قرار دهيد تا در صورت نشت احتمالي نفت محيط آلوده نگردد.

23- از گاز سوز كردن بخاريهاي نفتي و آبگرمكن هاي مفتي وديگر وسايل گرمازا بدون رعايت دستورات كارخانه سازنده خودداري نمائيد.

24- باك نفت بخاريها را در زمان روشن بودن پر نكنيد.

25- در وسايل نفتي از سوخت ديگري استفاده نكنيد.

26- حرارت دستگاه را با توجه به حجم محيط تنظيم كنيد.

27- در زمان استفاده از بخاريها تمام درها وپنجرهها را نبنديد و مسيري را براي ورود هواي تازه به محيط باز بگذاريد تا اكسيژن سوخته شده توسط وسيله جايگزين گردد.

28- پس ازنصب بخاريهاي گازي و اطمينان از عملكرد صحيح آنها مراقب باشيد كه شير فلكه گاز مخصوص دستگاه در معرض دستكاري بچه ها و اسيب فيزيكي قرار نگيرد.

29- در صورت بروز آتش سوزي در بخاريها خونسردي خود را حفظ كرده و در وهله اول جريان سوخت دستگاه را قطع كرده وابتدا سازمان آتش نشاني را مطلع نمائيد.

 -30در بخاري هايي با محفظه مشترك دودكش كه بخصوص در نقاط سردسير هنوز مورداستفاده بسياري از شهروندان قرار مي گيرد   يكي از عمده ترين خطرات اين وسيله مسموميت افراد توسط گاز ذغال (منواكسيد كربن) مي باشد، براي پيشگيري اين نوع مسموميت موارد زير توصيه مي شود:

الف- چنانچه از سقف هاي شيرواني استفاده شود، فضاي داخلي آن از ضايعات و فضولات پرنده هاي وحشي كه يكي از عوامل بروز حريق خود به خودسوز مي باشد، حداقل ماهي يكبار توسط سرايدار پاكسازي شود.

ب- حتي المقدور از استفاده از سقف هاي شيرواني با خرپاهاي چوبي احتراز شود.

پ- جهت بازشو درب كلاس ها به سمت خروج باشد.

ت- تعداد ساكنين يك اتاق كه فقط داراي يك خروجي است نبايد بيشتر از50 نفر باشند.

پ- ايمني برق:

1- سيم كشي برق مدرسه به روش تو كار باشد .

2- درسيستم برق كشي ، مواردي كه منجر به بروز حادثه گردد فرسودگي ، اتصالات و لخت بودن سيم هاي برق و ... وجود نداشته باشد  .

3- فيوزهاي برق بايستي متناسب با آمپر مصرفي و از نوع اتوماتيك حساس انتخاب شود.

4- اتصال دو سر سيم ها و مفصل بنديها بايد با استفاده از ترمينالهاي مخصوص انجام شوند.

5- كليه كليدها، پريزها و جعبه هاي تقسيم بايد به درپوش ايمني مناسب ومقاوم و اتصالات مربوطه كاملاً عايق بندي شود.( ضروري براي مقطع ابتدايي ومهد كودك ها)

6- براي محافظت جان كودكان و دانش آموزان لازم است سيستم برق به كليد نشت ياب ( محافظ جان) مجهز گردد.

7- در مدارس شبانه نصب چراغهاي روشنايي اضطراري متصل به برق شهر در خروجي ها لازم است.

8- مولد برق اضطراري بصورت خودكار حداكثر بين 5 تا 7 ثانيه بعد از قطع جريان برق عادي شروع بكار نمايد.

 

ت- ايمني در آزمايشگاه:

1ديوارها و كف كارگاه ها و آزمايشگاه ها بايستي از جنس مقاوم و قابل شستشو ( كاشي ، سراميك ، موزائيك و ... ) باشد ، و كف لغزنده نبوده و داراي شيب مناسب به طرف كفشوي باشد .

2- مواد آزمايشگاهي بايد در داخل قفسه بصورت مهار شد نگهداري شود

.3- پ آب و ضايعات مواد شيميايي ابتدا بايد خنثي و سپس با رعايت دقيق موارد ايمني و بهداشتي دفع گردند.

4- كليه ظروف محتوي مواد شيميايي بايد داراي بر چسب مشخصات مواد ودر ظرف در بسته باشند.

5- دستورالعمل ايمني كار در آزمايشگاه و كارگاه مطابق با ماده 85 و تبصره ماده 96 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در محل مناسب ،قابل رويت نصب گردد .

6- ميزهاي كار مورداستفاده در آزمايشگاه نبايد چوبي باشندوقابل شستشو نسبت به حرارت و مواد شيميايي مقاوم و بهتر است از سراميك ضد اسيد استفاده شود.

7- در صورت استفاده از حياط مدرسه بعنوان پاركينگ خودرو بايد جاي مناسبي درنظر گرفته و به دور از دسترس محصلين قرارداشته باشد.

8-در صورت پيدا شدن هر گونه عيب ونقص وسيله را جهت تعمير نزد فردي مجرب ببريد.

9- توجه داشته باشيد سيمهاي وسائل برقي و غيره از نزديكي منابع حرارتي و لوله هاي آبگرم و شوفاژ عبور داده نشوند.

10- وسائل گرمازاي برقي را از مجاورت با اشياء و مواد قابل اشتعال ودسترس كودكان خود دور بداريد وتوجه داشته باشيد و در مسير عبور و مرور افراد قرارنگيرند.

11- در صورت بروز هر گونه آتش سوزي سريعاًجريان برق را از كنتور قطع نموده و مراتب را با شماره تلفن 125 به آتش نشاني اطلاع دهيد.

12- آزمايشگاه و كارگاه بايد داراي دستگاه تهويه متناسب با حجم سالن جهت تهويه هوا باشد .

ث-ايمني عمومي:

1- نور مناسب مطابق استانداردهاي نورسنجي باشد .

2- نور از سمت چپ بتابد (( پنجره ها در سمت چپ قرار داشته باشد) ..

3- كلاس هاي شبانه يا كلاس هايي كه اجباراً از نور مصنوعي استفاده مي نمايند شدت روشنايي بايستي برابر 500الي 300 لوكس بوده و نحوه تابش طوري باشد كه ايجاد خيرگي درچشم دانش آموزان ننمايند .

4- ميزان نور راهروها بايستي برابر 150-100 لوكس باشد .

5- ميزان روشنايي نور براي رخت كن ها ، توالت ها و دستشويي ها بايد 100-50 لوكس در نظر گرفته شود .

6- درجه حرارت مناسب جهت كلاس ها بين 21-18 درجه سانتي گراد باشد .

7-رطوبت 60-50 درصد در كلاس ها باشد.

8- مدرسه داري پليس مدرسه باشد .

9- پليس مدرسه فعاليت خود را به صورت عملي همواره انجام دهد .

10- درب مدرسه به خيابان هاي شلوغ منتهي نباشد و ترجيحاًدانش آموزان از دربي كه به خيابان خلوتر منتهي مي شود تردد نمايند.

11- دانش آموزان مدرسه بدون گواهي نامه از موتور سيكلت استفاده نكنند .

12-  دانش آموزاني كه مجاز به استفاده از موتورسيكلت مي باشند ازكلاه ايمني استفاده نمايند .

13- كليه دانش آموزان دبيرستاني اصول رانندگي صحيح با موتور سيكلت را بدانند .

14- كليه موتور سيكلت هاي دانش آموزان بايد مجهز به چراغ شبرنگ ، چراغ راهنما ، ترمز استاندارد ، آيينه و... باشد.

15- مديران مدرسه با همكاري كارشناس نيروي انتظامي هر چند وقت يكبار جلسات بازآموزي دانش آموزان موتور سوار را داشته باشند .

16- كليه دانش آموزان نحوه عبور از خيابان را بدانند .

17- هرگز دانش آموزان وسايلي مانند چاقو ، زنجير و ... همراه نداشته باشد.

18- محيط ورزش دانش آموزان امن باشد .

19- وسايل بازي تا ب ، الاكلنگ و سرسره اگر در مدارس وجود دارد در زير آن تشك نرم يا ماسه استفاده شود .

20- در جلو كليه مدارس بايد خط كشي مناسب و مطابق با استانداردهاي راهنمايي و رانندگي وجود داشته باشد .

21- هر مدرسه بايد داري اتاق خدمات بهداشتي مجهز به تجهيزات كامل جهت انجام فعاليت هاي بهداشتي و تغذيه اي ( معاينات بهداشتي درماني دانش آموزان شامل ، بيماريابي ، بينايي سنجي ، شنوايي سنجي ، كمك هاي اوليه در مواقع بروز حادثه و ... )  باشد .

22- وجود جعبه كمك هاي اوليه درمدارس .

23- ليست وسايل كمك هاي اوليه ( طبق استاندارد ) در مدرسه و كنار جعبه هاي كمك هاي اوليه نصب باشد .

24- مديران مدرسه ، معلمان نحوه استفاده از جعبه كمك هاي اوليه را بدانند .

25- مدارس همواره بايد تشكيلاتي جهت پيگيري و حل مشكلات ايمني  ( جلسه شوراي بهداشتي ) با حضور نيروهاي بهداشت داشته باشند .

26- جلسات فوق همواره ( هر ماه يكبار ) بايد تكرار شود .

27- مدير مدرسه و بهورز موظف هستند همواره آمار حوادث را طبق فرم هاي استاندارد از مركزبهداشت دريافت و ثبت نمايند .

28- والدين دانش آموز بايد آموزش ايمني كودكان و مدرسه را ببينند .

29- دانش آموزان طريق برخورد با حادثه برق گرفتگي را بدانند .

30- دانش اموزان بايد به منظور خطرات ناشي از ورزشهاي سنگين در قالب شناسنامه سلامت تست هاي ورزش را انجام داده و بر اساس نظر مربي در طي سال ورزش نمايد .

31- دانش آموزان نحوه پيشگيري از مسموميت هاي سموم و مسموميت هاي غذايي را بدانند .

32- به منظور كاهش مخاطرات ناشي از خودكشي ، مدرسه بايد برنامه هاي تفريحي مناسب در مدرسه و خارج از مدرسه نظير اردوها ، كلاس هاي ورزشي و ساير تجهيزات و كلاس هاي تفريحي را براي دانش آموزان برگزار نمايد .

33-خريد و فروش و انجام بازي ها با ترقه و ساير مواد آتش زا در مدرسه و اطراف مدرسه و در مسير مدرسه و خانه توسط دانش آموزان ممنوع است .

34- اندازه بلندي و قد ميزها ، به سن و قد دانش آموزان ، نوع درس با فراگيري آنها ( كلاس درس ، اتاق مطالعه ، كتابخانه ، كلاس نقاشي ، رسم و ... ) بايد مطابق استاندارد شود .

35- در كلاس درس هر نيم ساعت يكبار دانش آموزان حداقل 5 حركت ورزشي اصلاحي ارگونومي انجام گيرد .

36- سطح ميزها بايد صاف و تميز بوده و موجب خيرگي چشم ها نگردد .

37- ميز و صندلي ها يا نيمكت كلاس بايد به گونه اي باشد كه هنگام نشستن دانش آموز كف پايش به آزادي به كف اتاق مماس شود و پشتي نيمكت يا صندلي كمي به عقب متمايل بوده و با سطح نيمكت زاويه اي  100 الي 105 درجه داشته باشد . ضمناً بلندي ميز بايد در سطح ساعد دانش آموز قرار گيرد .

38- قبل از شروع فصل گرما ، شناور كولر و لوله منبع آب ذخيره پشت بام مرتباً كنترل گردد تا از صدمه زدن به سقف و ريزش تكه هايي از روكش سقف بر سر دانش آموزان جلوگيري شود .

39- به منظور پيشگيري از زنگ زدگي و لق شدن و افتادن درب ها هر چند وقت يكبار بايد دستگيره درها ، چفت و بست دستگيره هاي شيشه پنجره ها و لولاي در چك شود . به خصوص لولاها در صورت نياز روغن كاري شود .

40- چنانچه براي استفاده بهتر از فضا بالاجبار نياز به تغيير ديوارها و تيغه كشي مي باشد اين كار با نظارت نيروهاي فني سازمان نوسازي مدارس يا تحت نظر مهندسين مشخص صورت گيرد و از اصلاحات غير كارشناسانه خودداري شود.

41- كانال هاي روباز آب و فاضلاب اطراف مدارس كه در مسير تردد دانش آموزان قرار دارد بايد بر اساس استانداردهاي ايمني اصلاح و تجهيز شده و دانش آموزان آموزش لازم را در اين راستا ببينند .

42- در مدارسي كه به شبكه آب روستا متصل نيستند كلر زني مداوم منبع آب طبق استاندارد بايد صورت بگيرد.

ج- نكات ايمني درصورت وجود وسايل بازي در مهد كودك و يا مراكز آموزشي:

1- نصب كف پوش پلاستيكي .

2- استفاده و نصب وسايل بازي استاندارد متناسب با سن كودكان انتخاب گردد.

3- از گذاشتن اسباب بازيهاي خطر ناك مانند تفنگ هاي بادي وترقه جداً خودداري شود.

4- از قرار دادن اسباب بازيها نور ليزري دراختيار كودكان پرهيز گردد.

5- در صورت امكان مهد كودك ها در ساختمان يك طبقه با تعداد خروجي هاي لازم حداقل دو خروجي و به دور از كارگاهها و آزمايشگاههاي آموزشي ، تأسيسات و ... در نظر گرفته شود، در غير اين صورت مي بايست در طبقه همكف ساختمان با دسترسي خروجي به محوطه باز وايمن قرار گيرند.

 

چ-نكات ايمني در صورت وجود استخر در مهد كودكها و يا مراكز آموزشي :

1- داشتن دستگيره دور استخر ضروري است.

2- داشتن پله در دو طرف لازم مي باشد.

3-داشتن جليقه نجات در اندازه هاي مختلف الزامي است.

4- داشتتن طناب عمق سنج ضروري است.

5- در صورت روباز بودن، فضاي استخر حصاربندي گردد.

6- ارتفاع نرده دوراستخر حدود يك متر وفاصله اندازه هر يك از نرده ها بيشتر از 20 سانتي متر نباشد.

7- حضور دائمي ناجي غريق در كنار استخرالزامي است

 

تاریخ به روز رسانی:
1393/09/23
تعداد بازدید:
25511
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل می باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه