شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دسته بندی مطالب

ردیف

عنوان پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

تلفن

1

نماینده سامانه مدیریت انرژی

میرمحمد موسوی

m.mousavi(at)aped.ir

04533741600-9

2

رئیس اداره فروش و خدمات مشترکین امور یک

مریم بنایی

m.banaei(at)aped.ir

045-33232612

3

رئیس اداره فروش و خدمات مشترکین امور دو

سعید وزیری ساوجبلاغ

s.vaziri(at)aped.ir

045-33442707-9

4

سرپرست اداره فروش و خدمات مشترکین امور سه

علی ضمیری

a.zamiri(at)aped.ir

045-33751159

5

رئیس اداره فروش و خدمات مشترکین نیر

حامد حنفی نیری

h.hanafi(at)aped.ir

045-32282244

6

رئیس اداره فروش و خدمات مشترکین نمین

همت غنی زاده نیاری

h.ghanizadeh(at)aped.ir

045-32322030

7

رئیس اداره فروش و خدمات مشترکین سرعین

شهرام کامرانی گرمی

sh.kamrani(at)aped.ir

045-32223270

8

رئیس اداره فروش و خدمات مشترکین پارس آباد

بهنام مغانی بجقی

b.moghani(at)ape.ir

045-32783022

9

رئیس اداره فروش و خدمات مشترکین مشگین شهر

ثریا فرجی مزرعه خلف

s.faragi(at)aped.ir

045-32520028

10

رئیس اداره فروش و خدمات مشترکین گرمی

خدایار شبانی زاده اینی علیا

kh.shabanizadeh(at)aped.ir

045-32640261

11

رئیس اداره فروش و خدمات مشترکین کوثر

اکبر بحری زاده

a.bahrizadeh(at)aped.ir

045-32924947

12

رئیس اداره فروش و خدمات مشترکین خلخال

علیرضا رضائی زاویه

a.rezaei(at)aped.ir

045-32426999

13

رئیس اداره فروش و خدمات مشترکین بیله سوار

هاشم بهروزی

h.behroozi(at)aped.ir

045-32821093

14

رئیس اداره فروش و خدمات مشترکین اصلاندوز

جعفر عباسی

j.abbasi(at)aped.ir

045-32744083

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل می باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه