شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دسته بندی مطالب
تاریخچه برق اردبیل
در حدود سال ۱۳۱۲ امتياز برق توسط مرحوم آقاى كتابچي در حوالي عالي قاپو داير گرديد . و بعداً در سال ۱۳۲۷ بنام بنگاه برق با مديريت آقاى زرينه و عده اى سهامدار اداره مي شد كه با تصويب دولت ، شهردارى اردبيل و بنگاه برق هر كدام به ميزان ۵۱ درصد و ۴۹ درصد ، برق شهر را اداره مي كردند . در سال ۱۳۴۵ برق شهر كلاً تحويل برق منطقه اى آذربايجان گرديد .
از سال ۱۳۴۶ برق اردبيل تحت عنوان برق ناحيه اردبيل به فعاليت پرداخت و از سال ۱۳۷۲ همزمان با استان شدن اردبيل و بر اساس ساختار جديد وزارت نيرو تحت عنوان شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل و با تحت پوشش قرار دادن كليه شهرهاي استان به فعاليت پرداخت .
در همان سال قدرت نصب شده براي جمعيت ۱۸۰۰۰۰ نفرى شهر حدود ۲۶۱۲ كيلو ولت آمپر بود . طول شبكه فشار متوسط و ضعيف مورد بهره بردارى به ترتيب ۵۲۰۰ و ۹۸۹۴۰ متر بوده است . كل تعداد مشتركين در همان زمان ۵۰۵۸ مشترك بوده كه براى سرويس دهي به آنها از ۱۱ دستگاه ترانسفور ماتور استفاده مي شده است . در حال حاضر برق استان اردبيل از طريق خطوط ۲۳۰ كيلو ولت و ۳ دستگاه پست ۶۳/۲۳۰ كيلو ولت موجود در استان تأمين مي گردد و تعداد پستهاى ۲۰/۶۳ كيلو ولت موجود در استان اردبيل يازده ايستگاه مي باشد .
در حال حاضر استان اردبيل داراى سه ايستگاه پست ۶۳/۲۳۰ كيلو ولت به ظرفيت كلي ۴۵۰ مگا ولت آمپر و يازده ايستگاه پست ۲۰/۶۳ كيلو ولت به ظرفيت كلى ۳۳۰ مگا ولت آمپر و داراى ۳/۶۰۰ كيلومتر مدار خط ۶۳ كيلو ولت ميباشد .شركت توزيع نيروى برق استان اردبيل داراى ۵۸۷۰ كيلومتر شبكه فشار متوسط و ۴۴۴۷ كيلومتر شبكه فشار ضعيف بوده و تعداد ۳۳۳۰ دستگاه ترانسفور ماتور ۲۰ كيلو ولت به ظرفيت ۵۱۶ مگا ولت آمپر مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.
خلاصه اى از وضعيت صنعت برق در استان اردبيل :
استان اردبيل داراى سه ايستگاه پست ۶۳/۲۳۰ كيلو ولت به ظرفيت كلى ۴۵۰ مگا ولت آمپر و ۱۶ايستگاه پست ۲۰/۶۳ كيلو ولت به ظرفيت كلى۵/۴۱۲مگا ولت آمپر مي باشد .
دراستان اردبيل دو ايستگاه نيروگاه ديزلي ( داراي ۸ واحد به قدرت ۴۴ مگاوات ) ويك ايستگاه نيروگاه آبي ( داراي ۲ واحد به قدرت اسمي ۱۳ مگاوات ) فعال مي باشند كه فقط در روز چند ساعت ودرزمان اوج مصرف وارد مدار مي شوند .
نيروگاه سيكل تركيبي سبلان اردبيل (بخش گازي ) با چهار واحد ۱۵۹ مگا واتي به ظرفيت ۶۳۶ مگاوات (با هزينه بالغ بر ۳۲۰۰ ميليار ريال )در ۳۵ كيلومتري جاده اردبيل - مشكين شهر در تاريخ ۲۰/۸/۱۳۸۷ بدست رياست جمهوري افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت .همزمان با افتتاح نيروگاه اردبيل ، كلنگ زني احداث دو واحد نيروگاه گازي و سه واحد سيكل تركيبي در مجموعه نيروگاه سيكل تركيبي اردبيل به دست رياست محترم جمهوري بزمين زده شد.
تعداد فيدرهاي ۲۳۰ كيلوولت ۷ فيدر به طول ۷۱۲ كيلومتر وتعداد فيدرهاي ۶۳ كيلوولت ۱۹ فيدر به طول ۵۵۰ كيلومتر است .
شركت توزيع نيروى برق استان اردبيل داراى ۹۵ فيدر بيست كيلوولت بطول۶/۶۶۲۶ كيلومتر شبكه فشار متوسط و ۵۲۸۵ كيلومتر شبكه فشار ضعيف بوده و تعداد ۴۷۷۴ دستگاه ترانسفور ماتور ۲۰ كيلو ولت به ظرفيت ۷۱۶ مگا ولت آمپر مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.
تعدا د كل مشتركين تا پايان سال ۱۳۸۷ حدود ۳۵۳۱۴۹ مشترك مي باشد .
تعدا د روستاهاي برقدار استان ۱۴۵۳ روستا تا پايان سال ۱۳۸۷ مي باشد . حداكثر بار همزمان وغير همزمان منطقه اي در ماه هاي دي ، بهمن و اسفند ۱۳۸۷ به ترتيب ( ۲۳۲.۱۲ - ۲۵۵.۴۲ ) ، ( ۲۳۵.۱۹ - ۲۴۵.۵۳ ) و ( ۲۴۵.۱۶ - ۲۶۰.۴۲ ) مگاوات بوده است .
شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل تعداد ۳۷۵ نفر كاركنان رسمي وقرار دادي دارد ، وعلاوه بر آنها تعداد ۷۲ نفر نيز به صورت ۱۱ ماهه مشغول به كار مي باشند .
تاریخ به روز رسانی:
1393/03/14
تعداد بازدید:
3511
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل می باشد.
Powered by DorsaPortal